COACHING

Om du vill nå ett mål i livet sportsligt , personligt eller yrkesmässigt. Vi lägger gemensamt upp en plan för att förverkliga dina mål. Är du beredd att satsa så kommer du uppnå dina mål. 
Jag har uppnått alla stora mål som jag har haft:Jag vet hur man gör…kan jag coacha mig själv kan jag coacha dig!!!
Jag har utbildat mig och nått mina mina idrottsliga mål. Nu siktar jag på nästa mål.

FÖR FÖRETAG:

Jag har själv startat företag. Jag gör vad jag kan utifrån mina möjligheter att det ska bli så bra som möjligt. Jag arbetar heltid inom psykiatrin, tränar flera gånger i veckan, jag har många mål och jag har familj och begränsade ekonomiska förutsättningar men jag försöker och är envis och gör mitt bästa.

Det blir ofta tuffa situationer som vi ställs inför och svåra beslut att fatta för chefer,ledare och medarbetare.
Som företagsledare så behöver vi ha tillgång till all vår kreativitet för att kunna utveckla företaget såväl som att kunna motivera och inspirera medarbetare.
Vi behöver kunna lyfta fram det bästa hos oss själva och andra.
Jag kan stödja er i den processen. Jag ger er skräddarsydda verktyg för att kunna utvecklas.
Jag utbildar och coachar er på vägen till målet.

Drar ni åt olika håll i företaget? Finns det konflikter om hur ni ska gå tillväga?
Det kostar oerhörda summor när det är konflikter på arbetsplatsen. Förekommer det mobbning?
Jag kan erbjuda konflikthantering i grupp eller individuellt.

Har ni problem med någon/ några vad gäller droger som påverkar arbetet? Behöver ni hjälp att hantera dessa frågor som kan vara både svåra och känsliga.

Kontakt: mimi.hafstrom@gmail.com
tel: 0702482903
skype: mimi.Hafstrom

COACHING:

Coachning innebär när en person, coachen, hjälper en klient att uppfylla sina mål, genom att hjälpa klienten sätta upp mål, uppmuntra och genom att ställa frågor.

Ordet “coachning” missbrukas ofta i situationer där coachen ger expertråd och ger svar på hur de ska gå tillväga för att uppnå sina mål. Coachning inkluderar inte den givna lösningen på ett problem utan innebär att coachen sporrar sin klient till att lösa problemen på egen hand. Coachen hjälper sin klient att sätta upp en plan för att uppnå målen och motiverar dem till att fullfölja den.

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. En coach hjälper andra hitta sina drivkrafter och att definiera deras önskade resultat så att de får ut mer av sin inneboende potential. De både mår och presterar bättre.

Coaching bygger på en kognitiv grundtanke, där man fokuserar på att ställa upp mål och förverkliga dem här och nu. Genom att ge mycket positiv feedback ser man till att den man coachar utvecklas på ett positivt sätt. När man coachar utgår man ifrån att alla människor har ett behov av att bli sedda och bekräftade. Utöver den positiva feedbacken kan man också försöka att ge konstruktiv kritik för att bygga upp och utveckla den man coachar att utvecklas.