Mimi Hafström

Socionom, Leg. Psykoterapeut, verksamhetschef och ägare

Jag har 33 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete samt psykoterapi. Jag har arbetat med alla slags problem både inom socialtjänst I Lund och Malmö, i sjukvården på UMAS på flera olika kliniker samt barn- och ungdomshabilitering. Jag har lång erfarenhet att arbeta med familjesamtal/terapi och rådgivning, även barn och andra anhöriga eller viktiga personer är medbjudna att deltaga i samtalet.

Jag arbetade inom vuxenpsykiatrin i Malmö och Eslöv 1988-2015. Jag har gedigen utbildning som legitimerad psykoterapeut psykodynamisk inriktning, socionom, familjeterapeut, handledare för elever och vårdpersonal. Jag kan ge handledning till all behandlingspersonal i psykosocialt behandlingsarbete, såsom kuratorer och psykologer, samt utbildningshandledning för Steg 1 och 2.

Varför ska du välja mig?

Jag har uppnått de mål jag har satt upp hittills i livet. Jag är min egen tränare och kan bli din. Jag vet hur man uppnår sina mål och vad som krävs. Hårt arbete och tålamod. Som kund är du viktig, och att du får hjälp med det du behöver är av yttersta betydelse, Jag vill ge dig den bästa hjälpen, kunskapen och servicen jag har att erbjuda. Att få ditt förtroende är viktigt. Allt som sägs är sekretesskyddat från utomstående. Jag har samma ansvar enligt sjuk- och hälsovårdslagen som övrig sjukvård.

Jag är registrerad hos socialstyrelsen som hälso – och sjukvårdsutövare. Jag är ackrediterad för att få KBT-kort och PDT lång enligt Vårdvalet i Region Skåne vilket innebär att du kan få psykoterapi hos mig och det ingår i ditt högkostnadskort.

F-skattesedel finns

Jag är medlem i Riksföreningen Psykoterapi Centrum och har antagit deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter och handledare.

Jag har en kompletteringsutbildning i KBT för legitimerade psykoterapeuter.

Jag har 8 års erfarenhet av att handleda personal på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund.
Jag har 4 års erfarenhet av psykoterapihandledning för psykologer och socionomer.
Jag har 8 års erfarenheter av att handleda socionomkandidater och ptp-psykologer.
Jag handleder inom vård och omsorg, hem för vård och boende, behandlingshem samt föreståndare, biträdande föreståndare och verksamhetschefer för privata vårdhem.

Jag driver sedan sommaren 2015 ett eget företag där jag bl.a. erbjuder psykoterapi, coachning, handledning och familjerådgivning. Jag har avtal med Region Skåne Rehabgarantin sedan 2010.

Jag har under många år arbetat som amatörteaterpedagog i Lund och varit ansvarig för regi och rekvisita samt sminkös. Jag har satt upp en föreställning för vuxna med ca 14 deltagare och även ägnat mig åt teaterverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Löddeköpinge och Kävlinge.

Jag har utbildning/licens och har under många år varit instruktör/ledare för barn, ungdomar och vuxna i Ju-Jutsu som är en självförsvarsform. Stilen heter Ju-Jutsu Kai. Jag har själv svart bälte 2 Dan.

KONTAKT:

mimi.hafstrom@gmail.com 

Det är gratis att maila en fråga.
070-248 29 03

Du kan läsa om de etiska riktlinjerna på:

Riksföreningen Psykoterapicentrum RPC