JAG KAN ERBJUDA FÖLJANDE

DETTA ERBJUDER JAG DIG SOM PRIVATKUND!

Hypnos /Avslappning

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Vid utövande av hypnos krävs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlas ibland underhållningshypnos med klinisk hypnos. Svensk lagstiftning kräver en vårdyrkeslegitimation för den som arbetar med hypnos.

HUR GÅR DET TILL?

Våra medlemmar i olika vårdyrken har stor bredd och anpassar sina arbetsmetoder efter klientens personlighet och behov. Den som söker behandling hos våra medlemmar brukar få börja med ett eller flera bedömningssamtal: terapeuten bedömer om han/hon har rätt kompetens och klienten känner om han/hon får förtroende för just denna behandlare. Behandlare kan, trots samma utbildning, ha olika personlig stil.

HYPNOS KAN

 • Minska upplevelse av smärta
 • Leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress
 • Ha gynnsamma effekter på immunsystemet
 • Minska blödning och svullnad i samband med skada
 • Påskynda återhämtning efter operationer
 • Mildra psykosomatiska symtom
 • Frigöra inre resurser som ökar effektiviteten av psykoterapi
 • Hjälpa till att hantera svåra känslor
 • Förenkla behandlingen av fobier
 • Stötta beslut till egna beteendeförändringar
 • Öka prestationsförmågan inom arbete och idrott
 • Stimulera den egna kreativiteten
 • Förbättra kommunikationsförmåga
 • Avleda från obehagliga upplevelser
 • På ett resurssnålt sätt, ge en stunds avkoppling var som helst och när som helst

Sveriges Förening för klinisk hypnos

Familjerådgivning:

Är det ständiga konflikter hemma? Håller ni på att glida isär i familjen?Funderar ni på skilsmässa? Har ni barn är det viktigt att arbeta med ett bra samarbete och kommunikation i familjen. Är det problem med någon familjemedlem? Missbruk? Brottslighet? Dåligt umgänge? Arbetslöshet? sjukdom? Olyckor? Kriser drabbar oss och vi behöver hjälp att hantera dem.

Coaching

Om du behöver hjälp med att uppnå ett mål proffessionellt eller privat. Vi går igenom dina behov. Vi lägger upp en plan på hur du ska lyckas komma till målet. Det kan vara vad som helst. Du vill byta jobb, börja studera, idrotta mm.

Handledning

Handledning individuellt eller i grupp till personal inom sjukvårdsrelaterat arbete. Handledning till chefer och föreståndare för sjukvårdsrelaterat arbete. Sjukhus, behandlingshem, hem för vård eller boende. Kompetensutveckling och kvalitetssäkring.

 

Handledning psykoterapi till all personal som arbeter i sjukvård offentligt eller privat. Grupp elller individuellt.

Handledning till kommunens personal inom socialtjänsten, boenden, socialpsykiatri. Chefer eller avdelningföreståndare som behöver stöd och proffessionell utveckling. Individuellt eller i grupp.

Stressrådgivning

Till alla som känner sig utarbetade, överstressade, trötta och spända. Sover dåligt och har svårt att koppla av. Har höga krav på sig själv eller från arbetsgivaren eller chefen.

Vi kartlägger din situation och går igenom vad som kan göras för att du ska kunna må bättre och gör upp en individuell plan om det.

Mindfulness

Om du är spänd och har svårt att slappna av. Du är stressad. Du har svårt att sova. Vi kartlägger din situation gör upp en plan hur du ska må bättre. Vi gör mindfulnessövningar.

Kostrådgivning

Du vill gärna gå ner eller upp i vikt. Du äter fel och vill ändra på det. Du mår inte bra av hur du äter. Du tröstäter eller som belöning eller som ångestlindring. Du är sockerberoende.

Vi kartlägger din situation och gör upp en plan på hur du skulle kunna må bättre och ändra din livsstil varaktigt.

Sluta röka

Du vill sluta röka men klara det inte själv. Du har försökt flera gångner men inte lyckats. Du tröströker eller belöningsröker. Vad ska du göra utan cigaretten i sociala sammanhang. Den är din trygghet.

Vi kartlägger din situation och gör upp en plan för hur du ska kunna sluta röka.

Sömnrådgivning

Om du sover dåligt. Vi kartlägger din situation och går igenom hur du kan förändra för att få en bättre sömn. Sömnskola. Meditation och avslappningsövningar.

KBT via internet

Varför självhjälp och KBT via Internet?

– Direkt tillgång till behandling – inga väntetider
– KBT är en evidensbaserad terapiform
– Kostnadseffektivt

Terapiprogrammet

Programmet är upplagd som en kurs där du får bekanta dig med olika verktyg som har visat sig påverka ångest, depression, sömnproblem, alkoholvanor, självkänsla, stresshantering, kost och motion, sluta röka, hantera smärta och spelberoende på ett positivt sätt. I programmet ingår 11-15 olika verktyg. Beroende på vilken inriktning du väljer. Du kan jobba med varje verktyg hur länge du vill men jag rekommenderar att du arbetar med ett verktyg mellan 3 och 5 dagar. Du har tillgång till kursen i 12-15 veckor. Beroende på vilken inriktning du väljer.

Du bokar en tid för första bedömning som jag ringer till dig eller via skype. Vi kommer överens om vilken inriktning du ska ha.

Jag kommer ringa dig varje vecka för en kort uppföljning hur det går för dig på 15 minuter.

Du kommer ha möjlighet till sms kontakt med mig vid behov. Frågor som upptår som jag svarar på så fort jag hinner.

Du kommer ha möjlighet att ställa personliga frågor till mig. Jag svarar dig via en fråge- och svarsfunktion i programmet/eller mail, i så fort jag hinner och målet är inom 24 timmar (kan bli längre tid på helger).

Terapi via skype, chat, mail och via telefon.

Om du inte kan komma till en mottagning av olika skäl. Du mår för dåligt. Du har försökt men inte fått hjälp. Det är för lång väg. Du befinner dig i ett annat land. Då kan vi ha terapi via skype och telefon,Skype eller Viber.

Vi kan chatta via skype. Vi kan höras av via mejl. Om du inte vill visa dig av någon anledning. Du kan skicka långa mejl om ditt problem som jag svarar på. Du får ett långt genomtänkt svar.

Gruppterapi: KBT eller PDT

Vi arbetar i grupp med ångest, depression, kris. Vi är då minst 4 st som vill gå i gruppterapi under en längre eller kortare tid utifrån ett gemensamt behov. Gruppens medlemmar hjälper då varandra att utvecklas. Du träffar andra i samma situation som dig själv.
Du kan alltid fråga gratis på mejl. Jag svarar så fort jag hinner.

Boka min tjänster här! Snabbt och smidigt. Inga telefonköer. Sök en tid och boka i schemat och betala!

Detta erbjuder jag dig som kommer med remiss via Region Skåne Vårdval Psykoterapi

 Kognitiv beteendeterapi: KBT

Vi arbetar med dina gamla tankemönster för att du skall upptäcka dem och kunna förändra dem.
Vi arbetar med dina automatiska negativa tankar och den ångest de väcker. Som du tänker och känner dig så handlar du. Det går att förändra. Gå inte omkring och grubbla eller oroa dig.

Låt inte din ångest hindra dig från det du vill göra.

 

Interpersonell terapi: IPT

Vi arbetar med dina relationer som är viktiga för dig. Vi kommer överens om ett fokus inom vilket område vi ska börja som familj, arbete, vänner eller fritid. Der kan handla om sårbarhet, rollkonflikt, rollförändring eller sorg. Du har med dig en sårbarhet via gener arv och miljö. Rollkonflikt kan vara du eller din omgivning förändras och det blir svårt att förhålla sig till den nya förändringen. Rollförändring kan vara att du är gift och skiljer dig, har arbete o blir arbetslös eller tvärtom, att du blir sjuk. Stora förändringar som du ska hantera i ditt liv. Sorg handlar om någon som har avlidit som du sörjer mycket.

 

Psykodynamisk terapi: PDT

Om du behöver gå en längre tids terapi. Om du vill fördjupa dig i dina problem gå in i dem för att förändra dem för att lära känna dig själv. Vi arbetar både med din historia, nutid och framtid och knyter ihop dessa så att du förstår varför du är som du är och hur du skall kunna hantera ditt liv på ett bättre sätt. Om du behöver gå utbildningsterapi under steg 1 eller 2.