JAG KAN ERBJUDA FÖLJANDE

DETTA ERBJUDER JAG DIG SOM PRIVATKUND!

Hypnos /Avslappning

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Vid utövande av hypnos krävs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlas ibland underhållningshypnos med klinisk hypnos. Svensk lagstiftning kräver en vårdyrkeslegitimation för den som arbetar med hypnos.

HUR GÅR DET TILL?

Våra medlemmar i olika vårdyrken har stor bredd och anpassar sina arbetsmetoder efter klientens personlighet och behov. Den som söker behandling hos våra medlemmar brukar få börja med ett eller flera bedömningssamtal: terapeuten bedömer om han/hon har rätt kompetens och klienten känner om han/hon får förtroende för just denna behandlare. Behandlare kan, trots samma utbildning, ha olika personlig stil.

HYPNOS KAN

 • Minska upplevelse av smärta
 • Leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress
 • Ha gynnsamma effekter på immunsystemet
 • Minska blödning och svullnad i samband med skada
 • Påskynda återhämtning efter operationer
 • Mildra psykosomatiska symtom
 • Frigöra inre resurser som ökar effektiviteten av psykoterapi
 • Hjälpa till att hantera svåra känslor
 • Förenkla behandlingen av fobier
 • Stötta beslut till egna beteendeförändringar
 • Öka prestationsförmågan inom arbete och idrott
 • Stimulera den egna kreativiteten
 • Förbättra kommunikationsförmåga
 • Avleda från obehagliga upplevelser
 • På ett resurssnålt sätt, ge en stunds avkoppling var som helst och när som helst

Familjerådgivning:

Är det ständiga konflikter hemma? Håller familjen på att glida isär? Funderar ni på skilsmässa? Är det problem med någon familjemedlem? Missbruk? Brottslighet? Dåligt umgänge? Arbetslöshet? sjukdom? Olyckor? Kriser drabbar oss och vi behöver hjälp att hantera dem. Har ni barn är det viktigt att arbeta med ett bra samarbete och kommunikation i familjen.

Sexuell Ohälsa:

Om du eller din partner inte mår fysiskt eller psykiskt bra så kommer det påverka din och er sexuella relation. Om någon av er är nedstämd eller sjuk fattas ofta lust och ork. Prata om situationen. Det finns mycket att göra i stället. Närhet, kramar och och kel räcker länge. Om någon av er medicinerar tex med antidepressiva så blir ofta den sexuella funktionen nedsatt som en biverkan Det tar längre tid och det sexuella fungerar inte som vanligt. Det kan vara svårare att få orgasm tex. Det är inget att oroa sig för. När man mår bättre brukar det rätta till sig. Viktigt att lösa situationen tillsamman och att kommunicera om hur man mår och vad man behöver. Detta är viktigt att ta upp och diskutera med er terapeut. Ni får stöd och hjälp i frågan. Du behöver inte skämmas för att alt inte är som vanligt.

Coaching

Om du behöver hjälp med att uppnå ett professionellt eller privat mål. Vi går igenom dina behov. Vi lägger upp en plan på hur du ska lyckas komma till målet. Det kan vara vad som helst. Du vill byta jobb, börja studera, idrotta mm.

Handledning

Handledning individuellt eller i grupp till personal inom sjukvårdsrelaterat arbete. Handledning till chefer och föreståndare för sjukvårdsrelaterat arbete. Sjukhus, behandlingshem, hem för vård eller boende. Kompetensutveckling och kvalitetssäkring.

Handledning psykoterapi till all personal som arbetar i sjukvård offentligt eller privat. Grupp eller individuellt.

Handledning till kommunens personal inom socialtjänsten, boenden och socialpsykiatri. Chefer eller avdelningsföreståndare som behöver stöd och professionell utveckling. Individuellt eller i grupp.

Stressrådgivning

Känner du dig utarbetad, överstressad, trött och spänd? Sover du dåligt och har svårt att koppla av? Har du höga krav på dig själv eller från arbetsgivaren?

Vi kartlägger din situation och går igenom vad som kan göras för att du ska kunna må bättre och gör upp en individuell handlingsplan.

Mindfulness

Är du stressad och spänd, har svårt att slappna av och att sova? Vi kartlägger din situation, gör upp en plan hur du ska må bättre samt gör mindfulnessövningar.

Kostrådgivning

Du vill gärna gå ner eller upp i vikt. Du äter fel och vill ändra på det. Du mår inte bra av hur du äter. Du tröstäter eller som belöning eller som ångestlindring. Du är sockerberoende.

Vi kartlägger din situation och gör upp en plan på hur du skulle kunna må bättre och ändra din livsstil varaktigt.

Sluta röka

Du vill sluta röka men klarar det inte själv. Du har försökt flera gånger men inte lyckats. Du tröströker eller belöningsröker. Vad ska du göra utan cigaretten i sociala sammanhang? Den är din trygghet.

Vi kartlägger din situation och gör upp en plan för hur du ska kunna sluta röka.

Sömnrådgivning

Om du sover dåligt. Vi kartlägger din situation och går igenom vad du kan förändra för att få en bättre sömn. Sömnskola. Meditation och avslappningsövningar.

KBT via internet

Varför självhjälp och KBT via Internet?

– Direkt tillgång till behandling – inga väntetider
– KBT är en evidensbaserad terapiform
– Kostnadseffektivt

 

Terapiprogrammet

Programmet är upplagd som en kurs där du får bekanta dig med olika verktyg som har visat sig påverka ångest, depression, sömnproblem, alkoholvanor, självkänsla, stresshantering, kost och motion, sluta röka, hantera smärta och spelberoende på ett positivt sätt. I programmet ingår 11-15 olika verktyg beroende på vilken inriktning du väljer. Du kan jobba med varje verktyg hur länge du vill, men jag rekommenderar att du arbetar med ett verktyg mellan 3 och 5 dagar. Du har tillgång till kursen i 12-15 veckor beroende på vald inriktning.

Du bokar en tid för första bedömning via telefon eller skype där vi kommer överens om vilken inriktning du ska ha. Jag kommer ringa dig varje vecka för en kort uppföljning på 15 minuter. Du kommer ha möjlighet till sms-kontakt med mig vid behov. Frågor som uppstår besvaras så fort jag hinner.

Du kommer ha möjlighet att ställa personliga frågor till mig. Jag svarar dig, via en fråge- och svarsfunktion i programmet/eller via mail, inom 24 timmar (kan bli längre tid på helger).

Terapi via skype, chat, mail och via telefon.

Kan du inte komma till mottagningen av olika skäl? Du mår för dåligt. Du har försökt men inte fått hjälp. Det är för lång väg. Du befinner dig i ett annat land. Då kan vi ha terapi via skype och telefon, Skype eller Viber.
Vi kan chatta via skype. Vi kan höras av via mejl. Du kan skicka långa mejl om ditt problem och få utförliga, genomtänkta svar.

Interpersonell terapi: IPT

Vi arbetar med de relationer som är viktiga för dig. Vi kommer överens om ett arbetsfokus inom områden såsom familj, arbete, vänner eller fritid. Det kan handla om sårbarhet, rollkonflikter, rollförändring eller sorg. Du har med dig en sårbarhet via arv och miljö. Sårbarhet handlar om en svårighet att ha och behålla relationer som är varaktiga i livet. Rollkonflikt kan uppstå när du eller din omgivning förändras på sätt som är svårt att förhålla sig till. Rollförändringar kan uppstå vid skilsmässa, sjukdom, arbetslöshet och nyanställning. Sorg handlar om förlusten av närstående.

 

Psykodynamisk terapi: PDT

Om du behöver gå en längre tids terapi. Om du vill fördjupa dig i dina problem för att förändra dem. Om du vill lära känna dig själv. Vi arbetar med din historia, nutid och framtid och knyter ihop dessa så att du förstår varför du är som du är och hur du skall kunna hantera ditt liv på ett bättre sätt. Om du behöver gå utbildningsterapi under steg 1 eller 2.