KONTAKT MED MYNDIGHETER

Behöver du hjälp att söka sjukpenning, A-kassa, vårdbidrag eller hjälp med att överklaga ett beslut som är felaktigt. Är det svårt att veta vad man ska säga eller känns det bara hopplöst? Är det svårt att komma i kontakt med myndigheter? Jag kan hjälpa dig med stöd och kontakter med myndigheter. Jag kan hjälpa dig att skriva ansökningar och/eller överklagan.

Skype: mimi.Hafström

Telefon: 070-248 29 03

 

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning är ett förvaltningsrättsligt begrepp och omfattar beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Myndighetsutövning kan innebära både beslut som är gynnande för den enskilde (såsom beslut att bevilja ett bidrag) eller beslut som är betungande (såsom beslut att ta ut en avgift).
Myndighetsutövning är oftast en uppgift för myndigheter, men kan överlämnas till exempelvis bolag eller föreningar om det finns stöd i lag. Exempel är när en myndighet eller annan organisation (exempelvis Radiotjänst eller Svensk Bilprovning) utför myndighetsliknande uppgifter. Många gånger är myndighetens beslut tvingande för den enskilde (till exempel skyldigheten att besiktiga ett motorfordon). Även gynnande beslut för den enskilde (exempelvis betyg i ett ämne eller kurs) kan anses som myndighetsutövning.

Fel eller försummelse vid myndighetsutövning kan leda till att myndigheten tvingas betala ut skadestånd. Dessutom kan den tjänsteman som utövar myndighetsutövning och som med uppsåt eller av oaktsamhet missköter sina uppgifter dömas till ansvar för tjänstefel.