HANDLEDNING

Jag är utbildad handledare inom psykoterapeutiskt arbete eller i psykosocialt behandlingsarbete åt all slags sjukvårdspersonal inom Region Skåne, kommunen, privata vårdhem/boenden och behandlingshem.

Vi behöver kunna ta hand om, vårda och behandla alla slags människor med olika somatiska sjukdomar såväl som psykisk ohälsa.
Det är många som söker hjälp hos sjukvården för att bli friska. Att drabbas av svåra och långvariga sjukdomar kan leda till kris både för den drabbade och även för anhöriga.
Vi behöver kunna ge bra vård och omsorg oavsett stressnivå. Vi är människor och i stressade situationer blir det ibland fel. Vi behöver förstå människors reaktioner såsom ilska, frustration eller bristande sjukdomsinsikt.

4

HANDLEDNING

För att kunna erbjuda bra vård bör vi själva också blir omhändertagna och stöttade.
Handledning är ett viktigt redskap för att kunna utvecklas yrkesmässigt och personligt. Vi ökar vår kunskap och erfarenhet för att orka och inte bränna ut oss. Att det finns insyn i det dagliga arbetet är dessutom en kvalitetssäkring. Det är en trygghet för patienter och anhöriga.

 

Jag har handlett specialistsköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och chefer på Skånes Universitetssjukhus i flera år. Oftast är det grupphandledning, men även individuell handledning förekommer. Jag är utbildad handledare för socionomstudenter och har bl.a. varit med om att bygga upp ett kandidatcentrum där vi samordnar studiebesök och litteraturläsning. Detta var ett samarbete mellan kuratorskollegor inom somatiken och psykiatrin.

 

Jag har ansvarat för 15 socionomkandidater under deras praktik. Detta har skett i samarbete med Socialhögskolan Lund.

 

kontakt mimi.hafstrom@gmail.com
0702482903