HANDLEDNING

Jag är utbildad handledare till all slags sjukvårdspersonal inom Region Skåne, kommunen och privata vårdhem/boende,behandlingshem. Handledning i psykoterapeutiskt arbete eller i psykosocialt behandlingsarbete.

Vi behöver kunna ta hand om och vårda och behandla alla slags människor som har olika somatiska sjukdomar såväl som psykisk ohälsa.
Det är många som söker sjukvården och vill ha hjälp på olika sätt att bli friska. Att drabbas av svåra och långvariga sjukdomar kan ofta leda till kris både hos den drabbade och även anhöriga.
Vi behöver kunna ge bra vård och omsorg oavsett hur stressigt det än kan vara.
Vi är människor och i hastigheten blir det ibland fel. Vi behöver förstå varför människor reagerar som de gör eller beter sig på olika sätt som att bli arga,frustrerade eller inte har insikt i sin sjukdom.

mimi hafstrom

HANDLEDNING

Det blir för det mesta en bra vård vi ger när vi själva också blir omhändertagna och stöttade.
Handledning är ett viktigt redskap för att kunna utvecklas som person och i vårt yrke. Vi ökar vår kunskap och erfarenhet för att orka och inte bränna ut oss. Det är också en kvalitetssäkring. Att det inte kan bli hur som helst utan att det finns insyn i det dagliga arbetet. Det är en trygghet för patienter och anhöriga.
Jag handlett personal på Lund och Malmö Universitetssjukhus i flera år. Numera Skånes Universitetssjukhus.Specialistsköterskor,Sjuksköterskor,undersköterskor,skötare och chefer.
Oftast är det grupphandledning, men även individuell handledning förekommer.

Jag är utbildad handledare för socionomstudenter. Jag har bla varit med och genomfört studiebesök för studenter i Malmö som ett samarbete med kollegor i stora grupper som ett kandidatcenrum.
Jag har haft 15 st socionomkandidater som gör praktik under en hel termin. Detta har skett samarbete med Socialhögskolan Lund.

Jag är utbildad psykoterapihandledare. Jag kan ge handledning till all slags behandlingspersonal och terapeuter inom psykiatrin privat som offentlig vård.
Jag kan ge handledning före under och efter utbildning till steg 1,steg 2 och vidare proffesionell utveckling i yrket inom psykodynamisk inriktning.

Jag har haft flera individuella handledningar till psykologer,socionomer men kan ge grupphandledning. när behov och intresse finns.

Jag har handledning till sjukvårdspersonal i Lund och Malmö som pågått i många år.

Jag har även handledning till vårdpersonal på vårdhem och handledning till chefer, föreståndare och biträdande föreståndare för privata vårdhem.

kontakt mimi.hafstrom@gmail.com
0702482903