Våra tjänster

Jag arbetar på uppdrag av Region Skåne vårdvalet Psykoterapi. Här kan du via 1177 välja vilken mottagning och psykoterapeut du vill gå hos och vilken inriktning du vill och behöver gå. Du behöver ha en remiss från din läkare på vårdcentalen som skickas till mig för att få tillgång till högkostnadsskyddet. Det ingår i ditt högkostnadsskydd för all sjukvård och du betalar 1300 kr per år. 200 kr per gång per gång till du uppnått kostnaden och får frikort. 

Detta erbjuder jag dig som kommer med remiss via Region Skåne Vårdval Psykoterapi.

tjänster​

Interpersonell terapi: IPT

Vi arbetar med de relationer som är viktiga för dig. Vi kommer överens om ett arbetsfokus inom områden såsom familj, arbete, vänner eller fritid. Det kan handla om sårbarhet, rollkonflikter, rollförändring eller sorg. Du har med dig en sårbarhet via arv och miljö. Sårbarhet handlar om en svårighet att ha och behålla relationer som är varaktiga i livet. Rollkonflikt kan uppstå när du eller din omgivning förändras på sätt som är svårt att förhålla sig till. Rollförändringar kan uppstå vid skilsmässa, sjukdom, arbetslöshet och nyanställning. Sorg handlar om förlusten av närstående.

Psykodynamisk terapi: PDT

Om du behöver gå en längre tids terapi. Om du vill fördjupa dig i dina problem för att förändra dem. Om du vill lära känna dig själv. Vi arbetar med din historia, nutid och framtid och knyter ihop dessa så att du förstår varför du är som du är och hur du skall kunna hantera ditt liv på ett bättre sätt. Om du behöver gå utbildningsterapi under steg 1 eller 2.