Våra tjänster

Jag arbetar på uppdrag av Region Skåne vårdvalet Psykoterapi. Här kan du via 1177 välja vilken mottagning och psykoterapeut du vill gå hos och vilken inriktning du vill och behöver gå. Du behöver ha en remiss från din läkare på vårdcentalen som skickas till mig för att få tillgång till högkostnadsskyddet. Det ingår i ditt högkostnadsskydd för all sjukvård och du betalar 1150 kr per år. 200 kr per gång per gång till du uppnått kostnaden och får frikort. 

 

Detta erbjuder jag dig som kommer med remiss via Region Skåne Vårdval Psykoterapi.

Våra tjänster

tjänster​

Kognitiv beteendeterapi: KBT

Vi arbetar med dina gamla tankemönster för att du skall upptäcka dem och kunna förändra dem. Vi arbetar med dina automatiska negativa tankar och den ångest de väcker. Som du tänker och känner dig så handlar du. Det går att förändra. Gå inte omkring och grubbla eller oroa dig. Låt inte din ångest hindra dig från det du vill göra.

Interpersonell terapi: IPT

Vi arbetar med dina relationer som är viktiga för dig. Vi kommer överens om ett fokus inom vilket område vi ska börja som familj, arbete, vänner eller fritid. Der kan handla om sårbarhet, rollkonflikt, rollförändring eller sorg. Du har med dig en sårbarhet via gener arv och miljö. Rollkonflikt kan vara du eller din omgivning förändras och det blir svårt att förhålla sig till den nya förändringen. Rollförändring kan vara att du är gift och skiljer dig, har arbete o blir arbetslös eller tvärtom, att du blir sjuk. Stora förändringar som du ska hantera i ditt liv. Sorg handlar om någon som har avlidit som du sörjer mycket.

Psykodynamisk terapi: PDT

Om du behöver gå en längre tids terapi. Om du vill fördjupa dig i dina problem gå in i dem för att förändra dem för att lära känna dig själv. Vi arbetar både med din historia, nutid och framtid och knyter ihop dessa så att du förstår varför du är som du är och hur du skall kunna hantera ditt liv på ett bättre sätt. Om du behöver gå utbildningsterapi under steg 1 eller 2.