Mimi Hafström

Socionom, Leg. Psykoterapeut, verksamhetschef och ägare

Jag har 33 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete samt psykoterapi. Jag har arbetat med alla slags problem både inom socialtjänst I Lund och Malmö, i sjukvården på UMAS på flera olika kliniker samt barn- och ungdomshabilitering. Jag har lång erfarenhet att arbeta med familjesamtal/terapi och rådgivning, även barn och andra anhöriga eller viktiga personer är medbjudna att deltaga i samtalet.

Jag arbetade inom vuxenpsykiatrin i Malmö och Eslöv 1988-2015. Jag har gedigen utbildning som legitimerad psykoterapeut psykodynamisk inriktning, socionom, familjeterapeut, handledare för elever och vårdpersonal. Jag kan ge handledning till all behandlingspersonal i psykosocialt behandlingsarbete, såsom kuratorer och psykologer, samt utbildningshandledning för Steg 1 och 2.

Varför ska du välja mig?

Jag har uppnått de mål jag har satt upp hittills i livet. Jag är min egen tränare och kan bli din. Jag vet hur man uppnår sina mål och vad som krävs. Hårt arbete och tålamod. Som kund är du viktig, och att du får hjälp med det du behöver är av yttersta betydelse, Jag vill ge dig den bästa hjälpen, kunskapen och servicen jag har att erbjuda. Att få ditt förtroende är viktigt. Allt som sägs är sekretesskyddat från utomstående. Jag har samma ansvar enligt sjuk- och hälsovårdslagen som övrig sjukvård.

Jag är registrerad hos socialstyrelsen som hälso – och sjukvårdsutövare. Jag är ackrediterad för att få KBT-kort och PDT lång enligt Vårdvalet i Region Skåne vilket innebär att du kan få psykoterapi hos mig och det ingår i ditt högkostnadskort.

F-skattesedel finns

Jag är medlem i Riksföreningen Psykoterapi Centrum och har antagit deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter och handledare.

mimi hafstrom

Jag har en kompletteringsutbildning i KBT för legitimerade psykoterapeuter.

Jag har 8 års erfarenhet av att handleda personal på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund.
Jag har 4 års erfarenhet av psykoterapihandledning för psykologer och socionomer.
Jag har 8 års erfarenheter av att handleda socionomkandidater och ptp-psykologer.
Jag handleder inom vård och omsorg, hem för vård och boende, behandlingshem samt föreståndare, biträdande föreståndare och verksamhetschefer för privata vårdhem.

Jag driver sedan sommaren 2015 ett eget företag där jag bl.a. erbjuder psykoterapi, coachning, handledning och familjerådgivning. Jag har avtal med Region Skåne Rehabgarantin sedan 2010.

Jag har under många år arbetat som amatörteaterpedagog i Lund och varit ansvarig för regi och rekvisita samt sminkös. Jag har satt upp en föreställning för vuxna med ca 14 deltagare och även ägnat mig åt teaterverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Löddeköpinge och Kävlinge.

Jag har utbildning/licens och har under många år varit instruktör/ledare för barn, ungdomar och vuxna i Ju-Jutsu som är en självförsvarsform. Stilen heter Ju-Jutsu Kai. Jag har själv svart bälte 2 Dan.

KONTAKT:

mimi.hafstrom@gmail.com 

Det är gratis att maila en fråga.
070-248 29 03

Du kan läsa om de etiska riktlinjerna på:

Riksföreningen Psykoterapicentrum RPC

Jag heter Teddy Winroth

Jag heter Teddy Winroth och började studera psykologi vid Luleå Tekniska Universitet 2005. Jag har avlagt mastersexamen i psykologi med inriktning på säkerhetsfrågor och kriminologi samt gått psykologprogrammet vid Umeå Universitet (examensår 2015, legitimerad 2016). Parallellt med mina studier har jag även arbetat som adjunkt och forskare i psykologi vid olika lärosäten så som Högskolan i Jönköping och Luleå Tekniska Univeristet. Mitt kliniska behandlingsarbete har främst varit inom primärvården, flyktinghälsa och företagshälsovården. Jag har mycket erfarenhet av att arbeta med stressrelaterad problematik samt brottsoffer och människor som varit med om traumatiska händelser. Sedan 2018 är jag student vid psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet och fördjupar mig inom KBT för vuxna. Jag är utbildad i både psykodynamisk psykoterapi (PDT) samt kognitiv beteendeterapi (KBT) men jobbar huvudsakligen med KBT och då med ett visst fokus på tredje vågens KBT (ACT och emotionsfokuserad KBT). Jag har erfarenhet av att arbeta med tolkar och kan även ha sessioner på engelska då jag behärskar språket gott.

Employee

Jag har 33 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete samt psykoterapi. Jag har arbetat med alla slags problem både inom socialtjänst I Lund och Malmö, i sjukvården på UMAS på flera olika kliniker samt barn- och ungdomshabilitering. Jag har lång erfarenhet att arbeta med familjesamtal/terapi och rådgivning, även barn och andra anhöriga eller viktiga personer är medbjudna att deltaga i samtalet.

Jag har arbetat sedan 1988-2015 inom vuxenpsykiatrin i Malmö och Eslöv. Jag har gedigen utbildning som legitimerad psykoterapeut psykodynamisk inriktning, socionom, utbildning i familjearbete/terapi, handledarutbildning för elever och vårdpersonal samt kan ge handledning till all behandlingspersonal i psykosocialt behandlingsarbete. Till utbildning för Steg 1 och 2. Till alla som jobbar i vården som kuratorer, psykologer handledning för proffessionell utveckling.

Employee

Jag heter Teddy Winroth och började studera psykologi vid Luleå Tekniska Universitet 2005. Jag har avlagt mastersexamen i psykologi med inriktning på säkerhetsfrågor och kriminologi samt gått psykologprogrammet vid Umeå Universitet (examensår 2015, legitimerad 2016). Parallellt med mina studier har jag även arbetat som adjunkt och forskare i psykologi vid olika lärosäten så som Högskolan i Jönköping och Luleå Tekniska Univeristet. Mitt kliniska behandlingsarbete har främst varit inom primärvården, flyktinghälsa och företagshälsovården. Jag har mycket erfarenhet av att arbeta med stressrelaterad problematik samt brottsoffer och människor som varit med om traumatiska händelser. Sedan 2018 är jag student vid psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet och fördjupar mig inom KBT för vuxna. Jag är utbildad i både psykodynamisk psykoterapi (PDT) samt kognitiv beteendeterapi (KBT) men jobbar huvudsakligen med KBT och då med ett visst fokus på tredje vågens KBT (ACT och emotionsfokuserad KBT). Jag har erfarenhet av att arbeta med tolkar och kan även ha sessioner på engelska då jag behärskar språket gott.

Employee

Jag har 33 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete samt psykoterapi. Jag har arbetat med alla slags problem både inom socialtjänst I Lund och Malmö, i sjukvården på UMAS på flera olika kliniker samt barn- och ungdomshabilitering. Jag har lång erfarenhet att arbeta med familjesamtal/terapi och rådgivning, även barn och andra anhöriga eller viktiga personer är medbjudna att deltaga i samtalet.

Jag har arbetat sedan 1988-2015 inom vuxenpsykiatrin i Malmö och Eslöv. Jag har gedigen utbildning som legitimerad psykoterapeut psykodynamisk inriktning, socionom, utbildning i familjearbete/terapi, handledarutbildning för elever och vårdpersonal samt kan ge handledning till all behandlingspersonal i psykosocialt behandlingsarbete. Till utbildning för Steg 1 och 2. Till alla som jobbar i vården som kuratorer, psykologer handledning för proffessionell utveckling.